6th European Forum on Hypertension

6th European Forum on Hypertension

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. Stephane Laurent (France)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (Poland)

Termin
ODWOŁANE

Miejsce
Holiday Inn Gdansk — City Centre
Ul. Chmielna 1
80–750 Gdańsk

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2211., z późn. zm.).