Informacje organizacyjne

Język
Oficjalnym językiem konferencji będzie język angielski, będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne.


Wizy
Uczestnicy, którzy potrzebują wizy, aby przyjechać do Polski, mogą zwrócić się o pomoc do Działu Organizacji Konferencji.
Kontakt: Piotr Kowalik, e-mail: piotr.kowalik@viamedica.pl


Wystawy i sponsoring
W czasie konferencji będzie miała miejsce wystawa produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i sprzętu badawczego. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sponsoringu, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży Korporacyjnej.
Kontakt: unit1@viamedica.pl 

Zmiany w programie
Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie konferencji spowodowane przez czynniki zewnętrzne lub nieprzewidziane okoliczności.
Należy sprawdzić aktualną wersję programu na stronie internetowej konferencji.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, przesunięcia terminu lub zmiany lokalizacji oraz dodania nowych sesji.

Punkty edukacyjne
Uprzejmie informujemy, że każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający przyznanie punktów edukacyjnych.

Certyfikaty
Certyfikaty uczestnictwa zostaną wysłane po zakończeniu konferencji na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na konferencję.

Istnieje możliwość samodzielnego wydruku* certyfikatu po konferencji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji – szczegóły poniżej.

Wydruk certyfikatu

  1. W celu wydrukowania certyfikatu, prosimy zalogować się na swój profil w elektronicznym systemie rejestracji, wybierając zakładkę Rejestracja
  2. Z menu znajdującego się po lewej stronie prosimy wybrać Wydruk certyfikatu.
  3. Prosimy kliknąć Pobierz certyfikat.
  4. Wygenerowany certyfikat, gotowy do wydruku, pojawi się w nowym oknie.
  5. Prosimy kliknąć Drukuj.

*Dotyczy osób, które samodzielnie zarejestrowały się w systemie (posiadają dane logowania do systemu rejestracji na konferencji).


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Organizatorem.

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 94
faks: 58 320 94 60
e-mail: efh@viamedica.pl